Αγόρασε με 4 άτοκες, χωρίς πιστωτική.

μάθε περισσότερα

Hermina Athens Hermina Athens Hermina Athens Hermina Athens

Hermina Athens Zodiacs / Cancer

ZODIACS

Explore our Zodiac Collection

THIS MONTH’S SIGN

Cancer: June 21 – July 22
Emotional and temperamental. Cancers are extremely fond of their loved ones.
Element: Water
Ruling planet: Moon

See More See More

Charms CHARMS Hermina Athens Chains CHAINS

POUCH Our new pouch is a gift with any purchase above 100€ Hermina Athens Pouch Shop now OLIVE THE SARONG SKIRT Shop now Hermina Athens Sarong Skirt BLACK THE SARONG SKIRT Hermina Athens Sarong Skirt Shop now

pre_footer SHOP
EARRINGS
SHOP
NECKLACES
SHOP
BRACELETS
Hermina Athens Earrings Hermina Athens Bracelets Hermina Athens Necklaces

Join Us!

ENJOY 10% OFF YOUR FIRST ORDER

Be the first to learn about collection launches, collaborations, and more.

Join Us!

ENJOY 10% OFF YOUR FIRST ORDER

Be the first to learn about collection launches, collaborations, and more.